Publikacje

Three dimensions of the garden in H. G. Wells’s short stories

The artistic space of home in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translation

A buried childhood in Charles Dickens’s David Copperfield

Między naturą a kulturą: analiza strukturalna mitu C. Lévi-Straussa w świetle współczesnej semiotyki

Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego

O wzajemnych relacjach kategorii przestrzeni i postaci w tekście miasta Charlesa Dickensa i Fiodora Dostojewskiego

Zamknięte koło w przestrzeni wysp miejskich. Charlesa Dickensa i Fiodora Dostojewskiego. s.187.

Motywy folklorystyczne w przestrzeni artystycznej opowiadania Herberta Georga Wellsa „Piękny strój”

На границе/грани городских локусов. Концепция переходного пространства в романе Ф. М. Достоевского Преступление и наказание.

Петербург и Лондон как карнавальная пара. Городское пространство в творческом диалоге Ф.М. Достоевского и Ч. Диккенса, s. 429

Antyteza miasta : w przestrzeni artystycznej F. Dostojewskiego i C. Dickensa

Motywy dickensowskie w twórczości Fiodora Dostojewskiego. O mitopoetyckim sposobie przedstawiania miasta, s. 11-29.

По тропАм/трОпам «захороненного» детства. Элементы психологической травмы в автобиографическом романе Ч. Диккенса, [w:] Формы времени и сумасшествия в литературе и искусстве, ISBN 978-83-937388-3-0, Siedlce 2014, 99-107.