Publikacje

Okładka - Przygody Oliwiera Myśliciela

Przygody Oliwiera „Myśliciela”.  

Wierszyki dla najmłodszych

 

 

 

 

 

Three dimensions of the garden in H. G. Wells’s short stories

The artistic space of home

in Fiodor Dostoevsky’s novel Crime and Punishment. The interface between semiotics and translation

A buried childhood in Charles Dickens’s David Copperfield

Między naturą a kulturą: analiza strukturalna mitu C. Lévi-Straussa w świetle współczesnej semiotyki

Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego

O wzajemnych relacjach kategorii przestrzeni i postaci w tekście miasta Charlesa Dickensa i Fiodora Dostojewskiego

Zamknięte koło w przestrzeni wysp miejskich. Charlesa Dickensa i Fiodora Dostojewskiego. s.187.

Motywy folklorystyczne w przestrzeni artystycznej opowiadania Herberta Georga Wellsa „Piękny strój”

На границе/грани городских локусов. Концепция переходного пространства в романе Ф. М. Достоевского Преступление и наказание.

Петербург и Лондон как карнавальная пара. Городское пространство в творческом диалоге Ф.М. Достоевского и Ч. Диккенса, s. 429

Antyteza miasta : w przestrzeni artystycznej F. Dostojewskiego i C. Dickensa

Motywy dickensowskie w twórczości Fiodora Dostojewskiego. O mitopoetyckim sposobie przedstawiania miasta, s. 11-29.

По тропАм/трОпам «захороненного» детства. Элементы психологической травмы в автобиографическом романе Ч. Диккенса, [w:] Формы времени и сумасшествия в литературе и искусстве, ISBN 978-83-937388-3-0, Siedlce 2014, 99-107.