Działalność

Oferuję usługi językowe:

Dydaktyczne

– prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego na wszystkich etapach edukacyjnych

– prowadzenie kursów językowych dla firm

– prowadzenie konsultacji naukowych i doradztwo z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i translatoryki

Prace nad tekstami

– korekta i redagowanie tekstów

– pisanie tekstów

– formatowanie

Tłumaczenia

–  tłumaczenia zwykłe; korespondencja prywatna, rękopisy, artykuły prasowe, artykuły naukowe,  teksty przemówień i wykładów

–   tłumaczenia tekstów literackich: eseistyka, poezja, proza